Всичко за покрива от А до Я

Здравословен живот, екология и производството на бетонови керемиди

Според изследвания, проведени от Световната здравна организация, годишно повече от 2,5 милиона души умират от заболявания, причинени от замърсяване на въздуха. Изследване на Бирмингамския университет сочи, че по света има повече смъртни случаи, свързани с качеството на въздуха, отколкото от автомобилни катастрофи. Резултати от британско изследване съобщават, че замърсяването на въздуха в големите градове е по-опасно за здравето от радиацията след катастрофата в Чернобил през 1986 г.  

Особено опасна за човешкото здраве е запрашеността. Тя е резултат от натрупването на фините прахови частици, които се задържат в атмосферата. Известно е, че прахта играе роля на похлупак, под който се задържат всички отделени от автомобилите и индустрията газове - съединенията на оловото, азотните оксиди и въглеродният двуокис.

Измервания сочат, че населението в България диша най-мръсния въздух в Европа, като годишно всеки българин поема в дробовете си над 55 микрограма канцерогенни прахови частици. Резултатите варират от белодробни заболявания и проблеми с дихателните пътища до високо кръвно налягане, очни увреждания и алергични заболявания. От началото на месец декември 2010  г. в България има наднормено замърсяване с фини прахови частици, като само в София са измерени замърсявания до 5,5 пъти над нормата. 

Едно от веществата, които се изхвърлят в атмосферата в резултат на човешката дейност е серният диоксид, който при съединяването си с водните молекули в облаците образува киселини и води до падането на киселинните дъждове. 

Пораженията, които нашата цивилизация е нанесла върху природата, са видни навсякъде. Затова днес еко-производството и купуването на еко-продукти са въпрос на само на личен избор, но и на лична отговорност към бъдещето и здравето на нашите деца.