Всичко за покрива от А до Я

Регистрация на покупка

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ПОЖЕЛАТЕЛНА, НО НЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. ЧРЕЗ НЕЯ ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАВОТО СИ НА БЕЗПЛАТНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ДОРИ И ПРИ ЗАГУБЕНА ГАРАНЦИОННА КАРТА

Съобразно ЗЗП:

Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.
(2) Рекламацията се подава устно или писмено.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендиращата сума, и адрес за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


*

*

*

*

*

*

*

*

*Атика Антик
Атика PROTECTOR
Класик
Класик PROTECTOR
Класик PROTECTOR Plus
Натура Плюс
Икономик
Тектура PROTECTOR
Тегалит PROTECTOR
Адрия Умбра
Адрия Магико

*


Ремонт
Ново строителство

*

*


Радио
Телевизия
Билборди
Интернет
Друго

Изчисти

Изчисти

Изчисти

Изчисти

Изчисти

Прикачете документите от покупката, за да получите гаранция!

Съгласен/на съм данните ми да бъдат включени в информационната система на Брамак ПС.

Полетата, маркирани със звездичка(*) са задължителни!
Не забравяйте да попълвате на кирилица!

verification code

Съгласен съм личните ми данни, включени в тази форма и предоставени доброволно, да бъдат използвани от Брамак Покривни Системи ЕООД съгласно Политика за защита на личните данни. Събраните лични данни се обработват само за целите на регистрацията на моята покупка.