Всичко за покрива от А до Я

СнегозадържанеКомпоненти от тип СИГУРНОСТ. Включва следните компоненти:

  • Снегозадържаща решетка
  • Снегозадържаща керемида
  • Снегозадържаща кука
Снегозадържаща керемида

Снегозадържащата система е най-надеждна за защита от свличане на сняг. Тя може да служи и като допълнителна предпазна мярка в областта на стрехата. Не се предлага за керемида Атика.

Най-важните предимства на снегозадържащата керемида Брамак са:

  • хармонично и цветово интегриране на снегозадържащата керемида на покрива.
  • еднородност на материала, с което се постига по-добро оптическо въздействие. Избягва се появата на оцветяване по покрива от ръжда.
  • защитено подпокривно пространство – не се допуска проникване на влага в подпокривното пространство.

Снегозадържащите керемиди се поставят от втория ред на стрехата нагоре. Те се полагат по цялата ù дължина, и от нея нагоре се разпределят равномерно по цялата площ на покрива.

<td ">330х420 мм
Технически данни
Материал: Пясък, цимент, вода и неорганични пигменти
 Цветове: В зависимост от вида керемида
Модел:  За всички видове и модели, без Атика Антик и Атика Протектор
Размер:
Тегло: 4,75 кг/брой
 Покривна ширина: 30,0 см
Разход:  От 1,3 до 3,4броя/м² покривна площ, в зависимост от наклона на покрива и местоположението (натоварването от
сняг)
Снегозадържаща решетка - система

Задачата й е да може да задържи снега върху покрива максимално дълго време и при повърхостно разтапяне на снега когато грее слънце, той да бъде отвеждан през олука. По този начин се предотвратява образуването на висулки и събирането на лед в олуците на сградата и нямаме проблем с обледеняването на олуците, които са много опасни за хората, които преминават отдолу. Предимства: Хармонично и цветово интегриране на покрива; еднородност на материала, с което се постига по-добро оптическо въздействие. По-добра ефективност и затворена покривна повърхност. Избягва се появата на оцветяване по покрива от ръжда; не се допуска проникване на влага в подпокривното пространство. Не се предлага за Атика.

Тази система е допълнителна предпазна мярка в областта на стрехата, и то най-вече там, където са налице съответни предписания от страна на инвеститора или строителния контрол. Състои се от: керемида-основа, скоба за снегозадържаща решетка, снегозадържаща решетка и свързващ кламер. Керемидата-основа съответства на половин керемида и трябва да се полага винаги на реброто на покрива. Максималното осово разстояние между керемидите-основи е 920 мм. Летвите, на които се закача керемидата - основа трябва да се укрепят с допълнителни гвоздеи или винтове. Керемидата-основа се поставя върху реброто, пробиват се отвори с диаметър около 3мм и се закрепва с два винта върху летвата. Скобата за решетката се поставя върху керемидата-основа докато щракне. До керемидата основа се добавя още половин керемида. 

<td ">Към керемидата основа
Снегозадържаща решетка - Технически данни
Материал: Праховобоядисан алуминий
Модели: За всички видове и модели, без Атика Антик, Атика Протектор и Спектра Икономик-сива
 Цветове: Червен, червено-кафяв, кафяв и антрацит
Размер: 180х420 мм
Покривна ширина: 15 см
Тегло: 0,92 кг/брой
Носещо натоварване: Макс. 4,0kN
Разход: 1 брой/ребро, максимално осово разстояние между ребрата 92 см
Забележка: При завишени изисквания керемидите основите може да се сгъстят
Скоба за снегозадържаща решетка - Технически данни
Материал: Праховобоядисан алуминий
Цветове: Червен, червено-кафяв, кафяв и антрацит
Приложение:
Тегло: 0,25 кг/брой
Разход: 1 брой/керемида-основа
Снегозадържаща решетка - Технически данни
Материал:  Поцинкована стомана, праховобоядисана от всички страни
Цветове: Червен, червено-кафяв, кафяв и антрацит
Приложение: Към скоба за снегозадържаща решетка
Височина: 20 см
Дължина: 300,0 см
Тегло: 3,75 кг/брой
Разход: Според дължината на стрехата
Свързващ кламер за снегозадържаща решетка - Технически данни
Материал:  Поцинкована стомана, праховобоядисана от всички страни
Цветове: Червен, червено-кафяв, кафяв и антрацит
Приложение: За свързване на снегозадържащи решетки
Дължина: 5,5 см
Разход: По 2 броя/снадка
Снегозадържаща кука

Снегозадържащата кука служи за спиране свличането на снежни маси от покрива. Системно решение за керемиди Атика. Бързо и лесно полагане чрез адаптиране към геометрията на покрива. Един модел пасва на всички керемиди. Оптимална като комбинация със снегозадържащи системи.Предлага се в различни цветове – червен, кафяв, черен. Принципно важат същите правила за определяне на броя и разположението им, както при снегозадържащата керемида. Използва се за системно снегозадържане при керемиди Атика Протектор и Атика Антик.

*При нормативно натоварване от сняг над 255 кг/м² се препоръчваза дължително използването на снегозадържащи керемиди.

Забележка: В случай, че снегозадържането при съществуващи покриви не е достатъчно, може да се използват допълнително снегозадържащи куки, вместо смяна на обикновените кереми- ди със снегозадържащи.

<td ">Тегло:
Технически данни
Материал: Поцинкована ламарина – праховобоядисана с полимерно покритие
Цветове: Червен, кафяв и антрацит
Приложение: За всички видове керемиди Брамак*
Размери: 380 мм дължина
0,22 кг/брой
Разход:  От 1,3 до 3,4 броя/м² покривна площ, в зависимост от наклона на покрива и местоположението (натоварването от сняг)