Всичко за покрива от А до Я

Направи си сам, Често задавани въпроси

 

Въпросите, на които всеки който иска сам да изгради своя покрив трябва да може да отговори!

 

 1. Каква е разликата между студения и топлия покрив?
 2. Кой покрив е студен и вентилиран?
 3. Натоварване на покрива
 4. Вентилиране на пространството между керемидите и дъсчената обшивка
 5. Вентилационни отвори в областта на билото
 6. Какво е подпокрив?
 7. Контралетви и летви
 8. Топлоизолация
 9. Обща информация за покривното покритие
 10. Как се определя ширината на конструкцията?
 11. Как се определя прав ъгъл спрямо стрехата?
 12. Как се редят керемидите?
 13. Как се разчертава летвената скара?
 14. Какви са предимствата на предварителното разчертаване на летвената скара?
 15. Важни указания за покривната конструкция
 16. Как да постигнем добра вентилация?
 17. Как трябва да се закрепват на керемидите?
 18. Важна информация за оразмеряването на летвите
 19. Как да постигнем най-правилно снегозадържане?
 20. Схема на полагане на снегозадържащите керемиди за всички модели керемиди Брамак
 21. Какво представлява системата за снегозадържане?
 22. Как да защитим стрехата от сняг?
 23. Професионални съвети от Брамак: