Всичко за покрива от А до Я

Каква е разликата между студения и топлия покрив?

Скатният покрив като студен покрив

 

Плоският покрив като топъл покрив

 

Какво е Подпокрив?

Намира се между носещата конструкция и керемидите. Състои се от дъсчена обшивка, хидроизолационно подпокривно фолио и контралетви (мин.5/5 см).

Подпокрив - При обитаеми подпокривни пространства и/или наклон на покрива < 22º (40%).


Подпокрив без дъсчена обшивка при необитаеми подпокривни пространства и наклон на покрива > 22º (40%)

 следващ > : Кой покрив е студен и вентилиран?