Всичко за покрива от А до Я

Как се определя ширината на конструкцията?

Подготовка на конструкцията преди редене на керемидите

Страничните керемиди са леви и десни с възможност за припокриване 11см. Това означава, че Разстоянието от Горен до Горен Ръб на Летвите (РГГРЛ) трябва да е над 31см. В страничната керемида има два отвора за закрепване с винтове или пирони към летвите. При използването на странични керемиди дължината на билото, респективно стрехата, измерено от външен до външен ръб на челната дъска, трябва да се дели на 15 или 30 см и от този размер се приспада 5см. Например:

20 керемиди х 30см = 600см – 5см =595см е ширина на конструкцията. Ако е необходимо използването на керемиди половинки (1/2), те се поставят от втория ред нататък във вертикална колона от стрехата до билото.

Ако наклонената стреха не е под прав ъгъл (90º) спрямо стрехата, използването на странични керемиди е невъзможно. В случай, че НЕ се използва странична керемида, ширината на конструкцията може да е произволна. Ако искаме да избегнем рязането на керемиди, то покривната ширина трябва да е кратна на 30 или 15см + 3см. Например: в горния случай покривната ширина е 20 керемиди х 30см = 600 см + 3см =603 см

Благодарение на по-големия си формат (само 10 керемиди/м²) и точни размери керемидите Брамак се редят бързо и лесно. Те се редят винаги в колони от стрехата към билото.

Припокриване и РГГР на летвите при употреба на странични керемиди

Страничната керемида има зона за припокриване дълга 11см/ Затова в зависимост от наклона на покрива РГГРЛ трябва да е от 31 до 34 см.

Разчертаване на покрива преди полагане на керемидите

Преди полагането на керемидите се извършва вертикално разчертаване с шлагшнур (маркиращ конец), което е добра основа за правилно, безупречно и добре изглеждащо покривно покритие. То трябва да е под прав ъгъл (90º) спрямо стрехата.

 

 

 

 

 

 

< предишен: Обща информация за покривното покритие
следващ > : Как се определя прав ъгъл спрямо стрехата?