Всичко за покрива от А до Я

Как се определя прав ъгъл спрямо стрехата?

С помощта на летва дълга приблизително 2,5 - 3м, която се използва за пергел се определя прав ъгъл спрямо стрехата. Това става по следния начин:

Намира се средата на летвата за първи ред керемиди на стрехата и се разчертава надлъжно с маркиращ конец/шлагшнур. Отбелязват се 3 белега през 90см (= 3 реда керемиди). Летвата, която използваме като пергел се заковава в пресечната точка на единия външен белег и оста на летвата. В горния край на летвата се заковава втори пирон, с който се чертае дъга върху някоя от горните летви за керемиди. Летвата-пергел се отковава и се заковава в пресечната точка на другия външен белег и оста на летвата. След което се чертае втора дъга. Пресечната точка на двете дъги се свързва със средния белег. Това е прав ъгъл спрямо летвата за първи ред керемиди, респ.стрехата. Ако белезите не се пресичат горния пирон се премества нагоре или надолу по летвата-пергел и операцията се повтаря.

Основното предимство на метода - един човек може да определи прав ъгъл.

За определяне на прав ъгъл може да се използва и популярното правило 3, 4, 5.

< предишен: Как се определя ширината на конструкцията?
следващ > : Как се редят керемидите?