Всичко за покрива от А до Я

Какви са предимствата на предварителното разчертаване на летвената скара?

Добрата практика показва, че прецизното предварително разчертаване, което много често се смята за загуба на време има следните неоспорими и големи предимства:

  • Редовете са винаги прави в посока от стрехата до билото, което създава много добра визия на покрива
  • Ако покривът не е предварително разчертан, много често редовете керемиди се изкривяват при редене, което води до допълнителна работа за изправянето им и съответно до загуба на ценно време.
  • Избягва се плътното редене на керемидите (пренабиване), което може да доведе до счупване ъглите на керемидите при по-големи метеорологични натоварвания (сняг) и ходене по покрива.
  • При скатове с по-голяма площ и дължина на стрехата керемидите може да се редят едновременно от няколко човека, което пести много ценно време. По този начин се увеличава производителността на труда, което води и до по-добро заплащане.

"Добре разчертаният покрив е наполовина направен!"

 


< предишен: Как се разчертава летвената скара?
следващ > : Важни указания за покривната конструкция