Всичко за покрива от А до Я

Как да постигнем най-правилно снегозадържане?

Правилното снегозадържане намалява щетите по покрива и предпазва от свличане на големи снежни маси. Най-добър резултат се постига чрез равномерното разпределяне на елементите за снегозадържане върху цялата покривна площ. По-подробна информация ще намерите в посочената таблица.

Характеристични стойности на натоварването от сняг върху терена Sk (kN/m²) за избрани градове от страната:

Номер  Град Стойности на Sk (kN/m²) Номер  Град Стойности на Sk (kN/m²)
1 Благоевград 1,11 16 Плевен 1,53
2 Бургас 0,91 17 Пловдив 1,16
3 Варна 1,11 18 Разград 1,73
4 В.Търново 1,44 19 Русе 1,83
5 Видин 1,96 20 Свищов 1,91
6 Враца 1,60 21 Силистра 2,20
7 Габрово 1,89 22 Сливен 0,66
8 Добрич 1,36 23 Смолян 1,96
9 Карнобат 0,90 24 София 1,28
10 Кърджали 1,09 25 Стара Загора 0,94
11 Кюстендил 1,72 26 Търговище 1,80
12 Ловеч 1,43 27 Хасково 1,78
13 Монтана 1,64 28 Чирпан 1,49
14 Пазарджик 1,09 29 Шумен 1,33
15 Перник 1,32 30 Ямбол 0,86

 

За сградите, разположени в останалата част от територията на страната, натоварването от теглото на снежната покривка върху терена може да се отчита по приложената карта (Карта за райониране на територията на страната в зависимост от характеристичната стойност на натоварването от сняг върху терена )

Пример 18º наклон на покрива, 7 kN/m² натоварване от сняг. Пресечната точка на двете линии се намира в полето на схема Е. От там отчитаме необходимото количество снегозадържащи керемиди, което е 2,8 броя на м².

Забележка: При керемиди Атика Антик и Атика Протектор се използват само снегозадържащи куки, които се редят по същите схеми. При всички останали модели снегозадържащите керемиди може да се заменят със снегозадържащи куки.

< предишен: Важна информация за оразмеряването на летвите
следващ > : Схема на полагане на снегозадържащите керемиди за всички модели керемиди Брамак