Всичко за покрива от А до Я

Неспазено разстояние между летвите

Неспазено разстояние между летвите в зависимост от наклона на покрива