Всичко за покрива от А до Я

Летвите не са в права линия

Летвите не са в права линия (не са редени под конец/чертилка)