Всичко за покрива от А до Я

Криви колони керемиди

Криви колони керемиди в посока от стрехата към билото