Всичко за покрива от А до Я

Назъбени улами

Назъбени улами в следствие на недобре закрепени рязани керемиди