Всичко за покрива от А до Я

Ролята на топлоизолацията за цената на покрива?

Върху цената на покрива влияе също видът и количеството на топлоизолацията. У нас покрай климатичните промени и поскъпването на енергоносителите все по-често се говори за ефективна топлоизолация, за "енергоспестяваща", "нискоенергийна" и "пасивна" къща. За енергоспестяваща се приема сграда, която изразходва за отопление до 7 литра нафта на квадратен метър годишно. При нискоенергийната този разход е 5, а при пасивната едва 3 литра нафта на квадратен метър годишно. Тази висока ефективност се постига с по-голяма дебелина на топлоизолациите. За сравнение, ако по българските норми за проектиране дебелината на топлоизолацията по стени е 5 см, а по покриви 15, то при пасивната къща дебелините са съответно 34 см по стени и 40 см по покриви. По българските норми 15 см топлоизолация на покрива е достатъчна. Но за да стане къщата енергоспестяваща, са нужни 24 см изолация. За нискоенергийна изискването е 30, а за пасивна – 40 см дебелина на топлоизолацията. Ясно е, че повече топлоизолация означава повече пари и по-скъп покрив. При всеки покрив обикновено се правят някакви компромиси от типа на това да се предпочетат по-нисък клас керемиди, по-евтин вариант на водоотвеждаща система или обшивки с цел икономии. Това е разбираемо, защото всеки търси по-евтино решение «за момента». Но не ви препоръчваме да правите икономия от качеството на вложените за покрива материали, включително топлоизолациите.

Ако не желаете да давате пари на технически компетентни лица и да изминете не късия път по изработване на количествена и количествено-стойностна сметка, бихте могли, макар и съвсем грубо, да добиете представа за цената на ремонта на вашия покрив, като използвате старото правило, че стойността на труда обикновено е равна на стойността на материалите. Просто умножете стойността на материалите по две.

< предишен: Какво влияние оказва материалът върху цената?
следващ > : Как да избегна заблудите при калкулиране на цената на покрива?