Всичко за покрива от А до Я

Какво представлява количествената сметка за ремонт на покрива?

На практика при ремонти липсва количествена сметка, липсват и чертежи. Собствениците нямат други конкретни изисквания какво трябва да се прави, освен че покривът не трябва да тече. По този начин резултатите често са незадоволителни. Понякога покрив, който е “ремонтиран” шест пъти, продължава да тече, а понякога след ремонта тече повече.

При нови сгради, като правило, също липсва количествена сметка и всеки от кандидат-изпълнителите всъщност сам я съставя, като по този начин определя по свое усмотрение видовете работи и количествата им, а до голяма степен и вида и качеството на материалите. Когато все пак има някаква количествена сметка, тя е съставена много некомпетентно и формално, без детайлно да са указани видът и качествата на материалите, които ще се използват. Това в крайна сметка води до невъзможност да се съпоставят остойностените количествени сметки и е в ущърб на възложителя. Той реално не може да прецени кое е най-изгодното за него предложение.

Дори и при перфектно съставена количествена сметка ще получите различни цени от различните изпълнители. Разликите обаче ще идват от различната цена на труда, която фирмите ще си определят. Не е препоръчително да се избира най-ниската цена.

< предишен: Колко средно струва монтажа на нов покрив?
следващ > : Консултиране с фирма за строителство на покриви със сертификат от БРАМАК