Всичко за покрива от А до Я

За кои сгради и строежи не се съставя технически паспорт?

  • Допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели VII и VIII от ЗУТ;
  • Незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ;
  • Без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план.

 

< предишен: Коя категория е моята сграда?
следващ > : Кой може да поръча технически паспорт?