Всичко за покрива от А до Я

Кой може да поръча технически паспорт?

  • Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.
  • При съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условията и по реда на § 2 ЗУТ
  • След изтичане на законовите срокове кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.

 

< предишен: За кои сгради и строежи не се съставя технически паспорт?
следващ > : Кой съставя технически паспорт?