Всичко за покрива от А до Я

Кой съставя технически паспорт?

  • За нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.
  • За съществуващи сгради се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му. Обследването на строежите се извършва от колектив от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност или консултант.

 

< предишен: Кой може да поръча технически паспорт?
следващ > : Какво представлява обследването?