Всичко за покрива от А до Я

Какво представлява обследването?

  • Съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;
  • Установяване на действителните технически характеристики на строежа• анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности,
  • Разработване на мерки;
  • Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност.
  • Съставяне на доклад за резултатите от обследването.

 

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

  • Събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
  • Екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
  • Оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни /описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа/;
  • Извършване на необходимите изчислителни проверки /свързани с измервания, пробни натоварвания и др./.

 

< предишен: Кой съставя технически паспорт?
следващ > : Живеем в нова кооперация. Дали нашата сграда има технически паспорт?