Всичко за покрива от А до Я

Живеем в нова кооперация. Дали нашата сграда има технически паспорт?

От 27.01.2007г. не се допуска въвеждане в експлоатация на нови сгради без технически паспорт. Оригинал на Вашия технически паспорт би трябвало да има във Вашата община и може да го разгледате или направите копие ако пожелаете. Нужно е да попълните молба и да предоставите нотариален акт.

 

< предишен: Какво представлява обследването?
следващ > : Имам остъклен балкон или съм правил вътрешно преустройство без никакви строителни документи. Ако се опише в техническия паспорт ще се „узакони“ ли?