Всичко за покрива от А до Я

Имам остъклен балкон или съм правил вътрешно преустройство без никакви строителни документи. Ако се опише в техническия паспорт ще се „узакони“ ли?

Не. Вписването в техническия паспорт на извършените промени не променя техния статут.

 

< предишен: Живеем в нова кооперация. Дали нашата сграда има технически паспорт?
следващ > : Мога ли да си направя технически паспорт само на моя апартамент, офис или магазин?