Всичко за покрива от А до Я

Може ли да се направи технически паспорт при липса на техническа документация и чертежи?

Да. Но е нужно е да се направи допълнително екзекутивно заснемане (мерене) на цялата сграда. Тези чертежи се завеждат в Общината и остават там като архив.

 

< предишен: Мога ли да проверя каква строителна документация има за моята сграда?
следващ > : Как се определя цената за изготвяне на технически паспорт, енергиен паспорт, екзекутивно заснемане?