Всичко за покрива от А до Я

Как се определя цената за изготвяне на технически паспорт, енергиен паспорт, екзекутивно заснемане?

Няма наложена пазарна цена в момента поради малкия обем на такива поръчки. В момента предимно се изготвят технически паспорти на държавни и общински сгради, а там цените се определят не съвсем на пазарен принцип. Цената варира в зависимост от това колко е сложността и големината на сградата, каква налична техническа документация има, дали ще се наложи да се прави екзекутивно заснемане (мерене) ако няма съществуващи чертежи за сградата, в какво състояние е конструкцията (за панелни сгради например се налага много по-прецизно конструктивно обследване), каква отоплителна система ползва сградата, местоположение, командировъчни за екипа и др.

 

< предишен: Може ли да се направи технически паспорт при липса на техническа документация и чертежи?
следващ > : Цена на таванско преустройство