Всичко за покрива от А до Я

Цена на таванско преустройство

За съжаление е трудно да се даде средна цена за преустройство на тавана, докато има много неизяснени точки, които трябва да се обсъдят и уточнят. Не само трябва да се пресметнете общата площ на покрива, но също така ще е необходимо да се срещнете със сертифициран майстор, за това дали имате или не някакви, съществени структурни (конструктивни) повреди, които се нуждаят от ремонт. Често във времето, когато собственикът на жилището установи нуждата от нов покрив, повредите са вече налице. Също така, цената за преустройство на тавана може да зависи от това колко прозорци, респ. табакери искате да включите и също така допълнителни елементи, които са важни за използването на тавана като жилищна площ. Видът на керемидите трябва също да се вземе под внимание. Всичко това е важно и трябва да бъде дискутирано подробно с квалифициран покривен специалист.

 

< предишен: Как се определя цената за изготвяне на технически паспорт, енергиен паспорт, екзекутивно заснемане?
следващ > : Квалификации (правоспособности) на покривен специалист за покривни преустройства