Всичко за покрива от А до Я

Фактори при определяне нуждата от проектни разрешителни

Ако нямате намерение да променяте значително покрива, може да не е необходимо да се издава проектно разрешително. В противен случай попадате в категорията реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от най-често Пета категория. Това вече е казус, който трябва да се обсъди задължително със специалисти- архитект, лицензиран и акредитиран инженер конструктор, майстор-покривач и др. Издаването на съответното проектно разрешително е свързано с няколко важни стъпки и плащане на такси, които трябва да се имат предвид при определянето на цената за преустройство на подпокривното пространство. Имайте предвид, че всеки местен орган в България има различни изисквания и такси, свързани със строителните разрешителни и това е информация, която трябва да набавите от специалистите, които ще подготвят проектната документация. Така ще си спестите излишно разкарване.

Колко струва преустройството на подпокривни пространства? Трябва да се отчетат толкова много неща, че е невъзможно да се даде средна цифра. Най-добрият и единствен начин да се определи колко струва реконструкцията на подпокривно пространство е да се поиска ценова оферта от майстори-покривачи, които имат необходимата професионална квалификация и могат да дадат обоснован съвет. Едно е сигурно, не можете да си позволите да наемете работници, които нямат необходимата квалификация, защото накрая ще платите повече за нискокачествено свършена работа.

< предишен: Защо преустройството на подпокривното пространство често изисква нова покривна конструкция?
следващ > : Необходими ли са проект и разрешително за строеж за преустройството/реконструкция на подпокривното пространство?