Всичко за покрива от А до Я

Необходими ли са проект и разрешително за строеж за преустройството/реконструкция на подпокривното пространство?

Когато обмисляте преустройство, респ. реконструкция на подпокривното пространство, за да постигнете естетическа привлекателност или допълнителна жилищна площ в дома си, първият въпрос, който трябва да си зададете, е "Трябва ли ми проектно разрешително за реконструкция на подпокривното пространство?". Ако ви е необходимо проектно разрешително и не го получите от местните органи, последствията могат да бъдат доста скъпо струващи, в това число голяма глоба и пълно преустановяване на работите!

< предишен: Фактори при определяне нуждата от проектни разрешителни
следващ > : Нужно ли ви е разрешние за строеж за преустройство на подпокривното пространство?