Всичко за покрива от А до Я

Нужно ли ви е разрешние за строеж за преустройство на подпокривното пространство?

Това е един от най-често задаваните въпроси от страна на инвеститорите, които искат да преустроят неуютното си таванско помещение в модерна жилищна площ. На пръв поглед, отговорът на този въпрос е лесен. Ако ще променяте по някакъв начин цялостната визия на покрива и смятате да оползотворите подпокривното пространство, отговорът е да, ще ви е нужно разрешение за строеж. Всяка област в България има собствени местни разпоредби, затова винаги е добре да проверите преди да предприемете каквото и да е преустройство. Информация за целия процес може да намерите и в закона за устройство на територията.

< предишен: Необходими ли са проект и разрешително за строеж за преустройството/реконструкция на подпокривното пространство?
следващ > : Какви са стъпките по ЗУТ при реконструкция на покрива?