Всичко за покрива от А до Я

Конфигурирай Своята Брамак Система

Стъпка 1 - Основни характеристики на покрива


м² *

Изберете система:
Основен тип на покрива:

  • лин. м.

  • лин. м.

  • лин. м. *

  • лин. м.

  • лин. м.

*


° *

лин. м. *

Продължи

Стъпка 2 - Основни компоненти на покрива

Отводнителна система

Компонент от тип Сигурност. Служи за отвеждане на дъждовната вода.

Вентилиране на покрива (система)

Компоненти от тип Комфорт. Грижи се за вентилирането на покрива. Осигурява проветряване на пространството между хидро-изолационното фолио и керемидите и се постига естествено вентилиране от стрехата към билото.

Подпокривно фолио

Компоненти от тип Комфорт. Дава възможност на покрива да диша, позволява на водните пари да излизат отвътре навън; защита от вода, която може да проникне отвън навътре поради разлика в налягането; поддържа покрива сух, като по този начин удължава живота му; подобрява микроклимата в подпокривното пространство.

Улама (система)

Компоненти от тип Защита. Служи като свързващ елемент между две покривни повърхности и защитава от проникване на вода между двете покривни повърхности.

Модели керемиди

Компоненти от тип Сигурност. Включват изброените отдолу 7 вида основни керемиди и 2 специални (1/2 и странична керемида). Половин керемида служи за прецизност и сигурност когато има рязани керемиди в областта на уламата и наклонената стреха. Използва се и около покривния прозорец. Странична керемида използва се за красиво, сигурно и естетично оформяне фронтона на покрива, добра визия, защита срещу навяване на дъжд и навяване на сняг. 1/2 и страничната керемида се добавят автоматично в конфигуратора при необходимост. При наклон на покрива над 45 градуса се добавят към керемидите специални скоби за допълнително укрепване.

Снегозадържане на покрива (система)

Компоненти от тип Сигурност. Служат за задържане на снега върху покрива максимално дълго време. Броя и разположението на компонентите зависи от наклона на покрива и местоположението.

Компоненти за било и майя

Компоненти от тип Комфорт. Компонентите за било уплътняват критичните зони на покрива и изпълняват допълнителната функция вентилация.

Сух монтаж за било и майя

Компоненти от тип Комфорт. Осигурява добро уплътнение и качествено вентилиране през отворите в средната част на маретиала. Всеки един от трите компонента се комбинира с универсален летводържател, който служи за за сигурно прикрепване на летви към билата. Елементът се монтира бързо, безпроблемно и сигурно и дава възможност за индивидуално адаптиране на височината.

Покривна обшивка (система)

Компоненти от тип Спокойствие. Служи за обшиване на комини и за осъществяване на връзка стена/покрив.

Система за придвижване по покрива (стъпала)

Компоненти от тип Безопастност. Служи за безопасно прибвижване по покрива. Състои се от 2 бр. керемида стъпало, стъпало и 2 държача.Сигурност на покрива

Компонент от тип Безопастност. Служи за безопасно прибвижване по покрива.

Осветяване на покрива

Компоненти от тип Комфорт. Използва се за излизане на покрива, осветяване и проветряване на необитаеми тавански помещения.

Отвори през покрива

Компоненти от тип Спокойствие. Отдушниците се използват се за отвеждане на миризми и газове и спомагат за допълнително вентилиране. Керемидата антена е подходяща за извеждане на стойки за антени и сателитни чинии.

Слънчеви колектори Брамак

Компоненти от тип Енергия. Осигуряват допълнителна енегрия в дома. Могат да бъдат интегрирани и външни. Техния брой се определя от броя на живущите в къщата.

Фотоволтаици

Компоненти от тип Енергия. Фотоволтаичната система Брамак InDaxR от висококачествени поликристални модули е предназначена за перфектно интегриране в покрива.

kWh/година

Обратно Продължи

Стъпка 3 - Регистрация

*
*
*
*
Обратно Продължи