Всичко за покрива от А до Я

Важни указания за покривната конструкция

Разстояние от Горен до Горен Ръб на Летвите (РГГРЛ) и припокриване на пластовете подпокривно фолио

За всички модели керемиди Брамак е валидно следното:

  • Наклон на покрива от 15º до 17º- подпокрив с повишена сигурност (о т27% до 30,5%). Максимално РГГРЛ 31,5 см. Задължително изграждане на подпокрив с припокриване на пластовете подпокривно фолио 15см и залепването им с двустранно залепваща лента, или фолио Брамак УНИ ЕКО 2С (фолио с две самозалепващи ленти).
  • Наклон на покрива от 17º до 22º (от 30,5% до 40%). Максимално РГГРЛ 31,5 см. Задължително изграждане на подпокрив, като пластовете подпокривно фолио се препокриват най-малко15см.
  • Наклон на покрива от 22º до 25º (от 40% до 47%). Максимално РГГРЛ 31,5см. Необитаемо покриви –без подпокрив (летвите се монтират директно върху ребрата). Обитаеми покриви – изграждане на подпокрив, като пластовете подпокривно фолио се препокриват най-малко 10см.
  • Наклон на покрива от 25º до 30º (от 47% до 58%). Максимално РГГРЛ 33см. Необитаеми покриви – без подпокрив (летвите се монтират директно върху ребрата). Обитаеми покриви – изграждане на подпокрив, като пластовете подпокривно фолио се препокриват най-малко 10см.
  • Наклон на покрива над 30º (над 58%). Максимално РГГРЛ 34см. Необитаеми покриви – без подпокрив (летвите се монтират директно върху ребрата). Обитаеми покриви – изграждане на подпокрив, като пластовете подпокривно фолио се препокриват най-малко 10см.

 

Припокриване и РГГРЛ при употреба на странични керемиди

Страничната керемида има зона за припокриване дълга 11см. Затова в зависимост от наклона на покрива РГГРЛ трябва да е от 31 до 34 см.

 

 


< предишен: Какви са предимствата на предварителното разчертаване на летвената скара?
следващ > : Как да постигнем добра вентилация?