Всичко за покрива от А до Я

Как трябва да се закрепват на керемидите?

Задължително се закрепват с винтове, скоба за закрепяне на керемиди или скоба за закрепяне на рязани керемиди всички контурни ръбове на всеки скат: Стреха, наклонена стреха, било, маия, улама и около всички отвори на покрива.

Наклон на покрива > 45º  (и в застрашени от бури райони) – всяка 2 до 3 керемида на всеки ред трябва да се закрепи за летвата с винт, гвоздей или скоба за закрепяне на керемиди (шахматно по площта на покрива)

Наклон на покрива > 60º - всяка керемида трябва да се закрепи за летвата

Наклон на покрива и допълнителни мерки

Необходимо е да се предвидят особени мерки при проектирането и изпълнението на покриви, когато се поставят високи изисквания в зависимост от даденостите на мястото за строеж, типа на покрива – обитаем или не, предназначението на сградата, както и от вида на покрива –по-стръмен или по-полегат. Става въпрос за избор на: допълнително закрепване на керемидите, изграждане на подпокрив с или без дъсчена обшивка и подпокривни фолиа с марката Брамак. Контралетви най-малко 50х50. Като допълнителна мярка срещу проникване на сняг препоръчваме изграждане на подпокрив или подпокрив без дъсчена обшивка.

< предишен: Как да постигнем добра вентилация?
следващ > : Важна информация за оразмеряването на летвите