Всичко за покрива от А до Я

Важна информация за оразмеряването на летвите

Размерът на летвите зависи от осовото разстояние между ребрата/контралетвите. Съгласно нормата (ÖNORM B 7219) минималният размер е 30/50мм до 80см осово разстояние между ребрата. При разстояние между ребрата от 80см до 100см, трябва да се използват летви с размер 50/50мм, а при > 100см те подлежат на статическо оразмеряване. В долупосочената таблица е отразено собственото тегло на керемидите в зависимост от припокриването им и модела.

За по точно определяне размера на летвите трябва да се изчисли общото натоварване = собственото тегло на керемидите + натоварване от сняг + натоварване от вятър и се вземе предвид осовот разстояние между ребрата (контралетвите).

Собствено тегло на керемидите без летвите на м² в зависимост от припокриванетo.

Припокриване на керемидите в см Атика Дунав Класик, Класик Протектор Натура, Икономик
8,0 0,46 0,43 0,42 0,42
8,5 0,47 0,44 0,43 0,43
9,0 0,47 0,44 0,44 0,44
9,5 0,48 0,45 0,44 0,44
10,0 0,49 0,46 0,45 0,45
10,5 0,50 0,47 0,46 0,46

 

Помощни диаграми за избор на подходящ размер на летвите при различен наклона на покрива

…наклон на покрива ≥ 15° < 30° (≥ 27% < 58%)
(за керемиди Атика, Дунав, Класик, Натура и Спектра)

…наклон на покрива ≥ 30° (≥ 58%)
(за керемиди Атика, Дунав, Класик, Натура и Спектра)


< предишен: Как трябва да се закрепват на керемидите?
следващ > : Как да постигнем най-правилно снегозадържане?