Всичко за покрива от А до Я

Какво представлява системата за снегозадържане?

На мястото на снегозадържащите керемиди на втори ред на стрехата се монтира снегозадържаща решетка. Схемата по-долу намира приложение там, където строителните норми предвиждат съоръжения срещу свличане на сняг и лед, например над входове на жилищни кооперации, административни сгради, спирки на обществения транспорт и др. При покриви с по-широка стреха се препоръчва поставянето на снегозадържаща решетка над фасадния зид. Системата за снегозадържане се състои от керемида-основа, скоба за снегозадържаща решетка, снегозадържаща решетка и свързващ кламер.

Как се монтира снегозадържащата система?

Летвите трябва да се приковат допълнително към ребрата (контра летвите) с гвоздеи или винтове. Керемидата основа се поставя над реброто, като предварително се пробива отвор Ø3мм и се закрепва към летвата с двата, доставени с комплекта винта. Максимално осово разстояние между керемидите-основи е 920 мм. Скобата се поставя докато щракне. Добавят се половинки и цели керемиди до следващото ребро.

Предимства:

  • Комплексна система за снегозадържане
  • Не се нарушава целостта на покрива
  • Снегозадържащата система е съобразена цветово с керемидите
  • Бърз и опростен монтаж
< предишен: Схема на полагане на снегозадържащите керемиди за всички модели керемиди Брамак
следващ > : Как да защитим стрехата от сняг?