Всичко за покрива от А до Я

Схема на полагане на снегозадържащите керемиди за всички модели керемиди Брамак

Схема А
Всички керемиди на втори
ред от стрехата и всяка 8
нагоре са снегозадържащи.
Разход: прибл. 1,3 бр/м²
и целият втори ред от
стрехата.
  
Схема В
Всички керемиди на втори
ред от стрехата и всяка 7
нагоре са снегозадържащи.
Разход: прибл. 1,4 бр/м²
и целият втори ред от
стрехата.
Схема С
Всички керемиди на втори
ред от стрехата и всяка 6
нагоре са снегозадържащи.
Разход: прибл. 1,8 бр/м²
и целият втори ред от
стрехата.
Схема D
Всички керемиди на втори
ред от стрехата и всяка 5
нагоре са снегозадържащи.
Разход: прибл. 2 бр/м² и
целият втори ред от
стрехата.
Схема Е
Всички керемиди на втори
ред от стрехата и всяка 2
керемида през ред нагоре
са снегозадържащи.
Разход: прибл. 2,5 бр/м²
и целият втори ред от
стрехата.
  
Схема F
Всички керемиди на втори
ред от стрехата и всяка 3
нагоре са снегозадържащи.
Разход: прибл. 3,4 бр/м²
и целият втори ред от
стрехата.

Забележка: Снегозадържащите керемиди се полагат винаги шахматно разпределени по площта на покрива от втори ред нагоре. При керемиди Атика Антик и Атика Протектор се използват снегозадържащи куки, които се редят по същите схеми.   

Схема G
Всички керемиди на втори
ред от стрехата и всяка 2
нагоре са снегозадържащи.
Разход: прибл. 5 бр/м² и
целият втори ред от стрехата.
  
< предишен: Как да постигнем най-правилно снегозадържане?
следващ > : Какво представлява системата за снегозадържане?