Всичко за покрива от А до Я

Как се редят керемидите?

  • При двускатни покриви се започва от дясната странична керемида.
  • Полагането на керемидите става от дясно на ляво и от стрехата към билото, ако сте застанали с лице към билото.
  • Керемидите се редят по три, аналогично на разчертаването, като се следват белезите от шлагшнура.
  • Преди полагането на керемидите е наложително да е изясни следното: закрепване, вид и схема на снегозадържане.
< предишен: Как се определя прав ъгъл спрямо стрехата?
следващ > : Как се разчертава летвената скара?