Всичко за покрива от А до Я

Как се разчертава летвената скара?

Започва се от дясно на ляво. Ако се използват странични керемиди, определянето на прав ъгъл и разчертаването започва от 29 см. Върху този белег ляга ръбът на водния фалц на дясната странична керемида. От него наляво през 90см (равно на 3 реда керемиди) се разчертава летвата на стрехата, на която се реди първият ред керемиди. Спрямо правия ъгъл по същия начин през 90см се разчертава и най-горната летва (до билото), на която се реди последният ред керемиди при билото. Освен това трябва да се провери, дали при билото крайното разстояние е 29 см, т.е. дали наклонената стреха е перпендикулярна на стрехата. С помощта на шлагшнур (маркиращ конец) се свързват съответните белези и се разчертава летвената скара по цялата площ на ската. По идентичен начин предварително се разчертават всички покриви. При редене водният фалц на всяка трета керемида трябва да съвпада с предварително маркирания белег от шлагшнура. Фугите между трите керемиди се разпределят равномерно. Разчертаването подпомага правилното редене на керемидите и е контрол, недопускащ изкривяването на редовете от стрехата към билото. По този начин се предотвратява и плътното им редене (пренабиване). "Добре разчертаният покрив е наполовина направен."

След разчертаването на двускатен покрив със странични керемиди накрая остават 26 см, които са последната крайна лява керемида.

Забележка: При необходимост ската може да се разчертае от ляво на дясно, като керемидите се редят винаги от дясно на ляво.

< предишен: Как се редят керемидите?
следващ > : Какви са предимствата на предварителното разчертаване на летвената скара?