Всичко за покрива от А до Я

Кой покрив е студен и вентилиран?

Какво е студен покрив?

 • Покрив с температура на покривния материал, близка до тази на околната среда през всички сезони на годината.

Как се изгражда студен покрив?

 • Чрез създаването на естествена вентилация под керемидите (покривното покритие)

Как се постига естествена вентилация?

 • Чрез създаването на достатъчно пространство между покривния материал и дъсчената обшивка, за да може въздухът да циркулира по естествен начин от стрехата към билото.
 • При необитаеми покриви без дъсчена обшивка се осигуряват отвори за достъп на въздух между покрива и зидовете на сградата и отвори в областта на билото за циркулация на въздуха.

Как се осигурява достатъчно пространство, за да има естествена вентилация?

 • Чрез изграждане на двойна скара от контралетви и летви. Въздухът се движи в пространството, осигурено от височината на контралетвата. Затова е изключително важно самата контралетва да има необходимата височина. Тя зависи от наклона на покрива и дължината на разстоянието от стрехата до билото.
 • Необходимо е също да се осигурят отвори, през които да влиза въздухът на стрехата и такива, през които да излиза в зоната на билото и около него.

Какви са предимствата от изграждането на студен, вентилиран покрив?

 • През лятото слънчевото греене е много голямо. Вентилацията под керемидите ги охлажда, като по този начин намалява топлоотдаването към подпокривното пространство. Разликата се усеща най-много, когато е налице обитаем подпокривен етаж.
 • През зимата топлината се движи винаги отдолу нагоре. Независимо колко добре е изолиран таванът, винаги има изтичане на топлина. При липса на вентилация топлината от сградата разтопява снега в контакта му с керемидите. Така се получава водна възглавница и снегът се свлича, като засяда в улуците или пада през тях надолу, създавайки опасност от контузии на хора или нанасяне на материални щети. Заседналият сняг при стрехата води до образуването на висулки. Вентилацията и правилно изграденото снегозадържане осигуряват устойчиво оставане на снега на покрива. При слънчево греене снегът се топи повърхностно и се оттича през улуците.
 • Вентилацията поддържа нормална влажност на дървения материал от конструкцията и удължава живота му, а оттам и живота на покрива.
 • При обитаване на една сграда винаги се отделят водни пари – от готвенето, от банята, дори от дишането на хората и т.н. Те трябва да се разнасят в атмосферата и да се поддържат в нормални граници. Увеличаването им води до образуване на конденз, вследствие на което се образува мухъл. Това води до влошаване микроклимата и условията на живот в сградата. Дори и при проветряване има остатъчна влага, която се просмуква в стените. Чрез естествената вентилация между керемидите и дъсчената обшивка се отстранява частта от влагата, проникнала в покривната конструкция и топлоизолацията.
 • При теч през покривното покритие, независимо каква е причината за това (счупена керемида от паднало дърво или предмет, или разместена от бурята керемида) двойната скара осигурява безпрепятствено оттичане на проникналата вода към стрехата и предпазва подпокривното пространство от щети.

Изброените до тук предимства налагат изграждането на студен вентилиран от долу покрив.

 


< предишен: Каква е разликата между студения и топлия покрив?
следващ > : Натоварване на покрива