Всичко за покрива от А до Я

Натоварване на покрива

Натоварване на покрива

Дървената конструкция на покрива трябва да бъде оразмерена за следните натоварвания:

  1. Собствено тегло на покрива
  2. Натоварване от сняг
  3. Натоварване от сняг

Например: Дървена конструкция на покрив, наклон 30 градуса, намиращ се в гр. София

  Керемиди Брамак, Класик
кг/м²
Керамични керемиди Тип 1, средно тегло кг/м² Керамични керемиди Тип 2, средно тегло кг/м² Керамични керемиди Тип 3, средно тегло кг/м² Керамични Тип 4, средно тегло кг/м² Керамични Тип 5, средно тегло кг/м²
Покривен материал 43,4 44,0 46,9 40,0 45,4 33,3
Дървена конструкция 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Общо: 78,4 79 81,9 75 80,4 68,3
Натоварване от сняг, кг/м² 126 126 126 126 126 126
+ доп. натоварване от вятър, кг/м² 28 28 28 28 28 28
Общо: 154 154 154 154 154 154
изграждане на подпокривна топлоизолация, кг/м² 40 40 40 40 40 40
Общо: 272,4 273,0 275,9 269,0 274,4 262,3
Отклонение спрямо Брамак Класик, % 0,00% 0,22% 1,28% -1,25% 0,73% -3,71%

 

От сравнението на общото натоварване, което трябва да понесе конструкцията се вижда ясно, че отклонението в зависимост от теглото на покривния материал е незначително и реално не влияе върху оразмеряването и размера на дървения материал, използван за изработката на конструкцията, но в зависимост от формата, големината и теглото на керемидите в значителна степен се повишава сигурността при бури и тежки климатични условия.

< предишен: Кой покрив е студен и вентилиран?
следващ > : Вентилиране на пространството между керемидите и дъсчената обшивка