Всичко за покрива от А до Я

Вентилиране на пространството между керемидите и дъсчената обшивка

Скатните покриви се изпълняват основно като студени покриви. Студеният покрив е двуслоен с вентилация между двата слоя. Различават се два типа студени покривни конструкции:

  • Необитаем подпокривен етаж (без/с подпокрив, в зависимост от наклона на покрива)
  • Изграден тавански етаж ( с подпокрив)

И в двата случая под керемидите трябва да се предвиди възможност за вентилиране, с отвори за влизане и излизане на въздушен поток. При изграждането на необитаме тавански етаж без подпокрив е достатъчно да се изолира таванът откъм покрива. В долната част на покрива откъм стрехата и в горната част при билото трябва да се направят отвори съответно за влизане и излизане на въздуха. При покривни конструкции с фронтонни стени създаването на напречно вентилиране е идеалният вариант (отвори във фронтонните стени, през които се осъществява вентилацията).

При изграждането на обитаем тавански етаж с подпокрив вентилирането се осъществява чрез височината на контралетвите (мин. 5/5 см). Оставя се и пространство от мин.2 см между топлоизолацията и дъсчената обшивка за допълнителна вентилация.

При малък наклон на покрива и големи дължини на ребрата са необходими по-високи контралетви (виж таблицата от секцията за контралетвите).

< предишен: Натоварване на покрива
следващ > : Вентилационни отвори в областта на билото