Всичко за покрива от А до Я

Вентилационни отвори в областта на билото

Добра вентилация може да се гарантира с 10бр. вентилиращи керемиди на 100 м² покривна площ и с материал за сух монтаж на капаци (възможно е точно оразмеряване съгласно ÖNORM B7219).

Оразмеряване на входящите и изходящите отвори за вентилация в см² на линеен метър стреха, в зависимост от дължината на реброто.

 

< предишен: Вентилиране на пространството между керемидите и дъсчената обшивка
следващ > : Какво е подпокрив?