Всичко за покрива от А до Я

Какво е подпокрив?

Това е частта от покрива, състояща се от дъсчена обшивка, хидроизолационно подпокривно фолио и контралетва.

Изграждането на подпокрив е необходим в следните случаи:

  • Обитаем тавански етаж
  • По-малък наклон на покрива от 22º (40%)
  • Сгради в планински райони
  • Селскостопански промишлени сгради
  • Предпазване от проникване на прах и и сняг
Подпокрив без дъсчена обшивка

Подпокривът без дъсчена обшивка представлява конструктивно по-опростена и ценово по-изгодна алтернатива на подпокрива, освен ако не е предвидено друго. За това са подходящи подпокривните фолиа на Брамак.

Те предпазват от:

  • Проникване на сняг и прах
  • Замърсяване от селскостопанска дейност

Подпокривът задължително се прилага при наклон ≤ 22º

< предишен: Вентилационни отвори в областта на билото
следващ > : Контралетви и летви