Всичко за покрива от А до Я

Контралетви и летви

При подпокриви с/без дъсчена обшивка трябва да се използват контралетви с размери не по-малки от 50/50мм. При по-малък наклон и по-големи дължини на реброто са необходими по-високи контралетви.

Определяне височината на контралетвите с цел гарантиране на вентилацията съгл. ÖNORM B4119

Таблица1: Минимална височина на контралетвите (в мм) в зависимост от наклона на покрива и дължината на реброто в см.

 

Летви

Те трябва да отговарят на изискванията на ÖNORM B4100-2.Напречното сечение на летвата се определя от натоварването и разстоянието между ребрата (контралетвите) и е най-малко 30/50 мм (до 80см осово разстояние между ребрата). При по-големи осови разстояния размерът на летвата се увеличава на 50/50мм.


< предишен: Какво е подпокрив?
следващ > : Топлоизолация