Всичко за покрива от А до Я

Топлоизолация

Всички покривни пространства трябва да отговарят на съответната норма (ÖNORM B8110-1), строителни предписания и да притежават не по-малки от минимално изискуемите стойности за топлоизолация. При изпълнението на покривите не бива да се допуска появата на топлинни мостове. Те водят до загуба на топлина, щети от образуването на конденз, замръзване и задържане на влага. Една такава възможност за топлоизолация представлява посочената схема.

< предишен: Контралетви и летви
следващ > : Обща информация за покривното покритие