Всичко за покрива от А до Я

Обща информация за покривното покритие

Покривно покритие - система Брамак

Професионалното полагане на керемидите е най-важната предпоставка за един добре функциониращ покрив. Чрез използването на оригинални покривни принадлежности Брамак за сух монтаж, обшивки, отвори през покрива и вентилация оптимално се увеличава функционалността на покрива. При екстремни климатични условия трябва да се вземат специални мерки.

Керемидите Брамак са подходящи за използването във всички климатични зони и на всякакви надморски височини благодарение на отличните им качества.

Брамак качество - Основи на планирането

Брамак предоставя 30 години неограничена писмена гаранция на материала и мразоустойчивост на всички керемиди Брамак. Керемидите Брамак са отличени за високото си качество с много награди, отговарят на норма БДС EN 490/491 и носят знака CE. От 1999 година притежават знак за цялостно природосъобразно и екологично качество. (Снимките от страница 19)

Валидни правила и норми:

  • БДС EN490 –керемиди и специални изделия от бетон – изисквания за продукта
  • БДС EN491 – керемиди и специални изделия от бетон – методи на изпитване
  • ON REGEL 22219-2 – проектиране и изпълнение на покривни конструкции с/без дъсчена обшивка
  • ÖNORM B7219 - покривни работи – правила и норми
  • БДС EN1991 – 1- 3-NA – ЕВРОКОД 1- Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг
  • БДС EN1991-1-4-NA - NA – ЕВРОКОД 1- Въждействия върху строителните конструкции. Част 1-4:Основни въздействия.Натоварвания от вятър.
< предишен: Топлоизолация
следващ > : Как се определя ширината на конструкцията?